Privacy policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Tertal aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. Tertal heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden. Tertal eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.
Tertal maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verzamelen en deze gedetailleerd weer te geven. Hiermee krijgt Tertal een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van de site. Tertal heeft in Google Analytics echter het delen van informatie uitgeschakeld en een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoet hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is een Europese richtlijn die vanaf mei 2018 van kracht is. GDPR staat voor Beschermen, bewaren en het recht op vergetelheid van gegevens en databanken. Volgende persoonsgegevens worden bewaard voor facturatie en bestellingen: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mail en/of BTW-nummer. De bewaarde gegevens worden enkel gebruikt door Tertal en worden niet gedeeld met derden. U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens te laten schrappen, aanpassen of te consulteren uit onze databanken, dat kan u door middel van een schriftelijke aanvraag aan Tertal.